Departmental Boards

INTERNSHIP (Faculty)
Assoc. Prof. Dr. Bahadır UĞURLU (Koordinatör)
Assoc. Prof. Dr. Gökhan Tansel TAYYAR
Assist. Prof. Dr. Şafak Nur ERTÜRK BOZKURTOĞLU

INTERNSHIP (GİGMM Bölümü)
Assoc. Prof. Dr. Gökhan Tansel TAYYAR (Başkan)
Res. Assist. Çağatay Sabri KÖKSAL

INTERNSHIP (GDTM Bölümü)
Assist. Prof. Dr. Şafak Nur ERTÜRK BOZKURTOĞLU (Başkan)
Res. Assist. Gökhan BUDAK
Res. Assist. Ahmet İlyas YILMAZ

AKADEMİK YÜKSELTMELER
Prof. Dr. Oya OKAY (Başkan)
Prof. Dr. Selma ERGİN
Prof. Dr. Hakan AKYILDIZ

TANITIM
Assist. Prof. Dr. Yalçın ÜNSAN (Başkan)
Assist. Prof. Dr. Burak KARACIK
Assist. Prof. Dr. Ceren BİLGİN GÜNEY
Res. Assist. Gürbüz BİLİCİ
Res. Assist. Deniz ÖZTÜRK
Res. Assist. Çağatay Sabri KÖKSAL

SCHOLARSHIPS
Eng. Dr. Burcu ERBAŞ (Başkan)      
Res. Assist. M. Salih KARAALİOĞLU
Res. Assist. İbrahim Tuğrul ARDIÇ
Res. Assist. Murat  DURMAZ
Res. Assist. Deniz ÖZTÜRK
Res. Assist. Burçin ATEŞ
Res. Assist. Alkın Erdal DEMİRHAN

BİLGİ İŞLEM VE BİLGİSAYAR  LAB.
Assoc. Prof. Dr. D. Bülent DANIŞMAN (Başkan)
Assist. Prof. Dr. Serdar Aytekin KÖROĞLU
Res. Assist. Cihad DELEN
Res. Assist. Cumhur İNCEKARA
Res. Assist. Akile Neşe HALİLBEŞE

ÇAP VE YANDAL
Assoc. Prof. Dr. Bahadır UĞURLU (Başkan GİGMMB)
Assist. Prof. Dr. Burak KARACIK (Başkan GDTMB)
Res. Assist. Salim TAMER

KONFERANS VE SEMİNER DÜZENLEME

Prof. Dr. Selma ERGİN (Başkan)   
Assist. Prof. Dr. Sevil Deniz YAKAN DÜNDAR
Res. Assist. İsmail KAHRAMAN

EĞİTİM VE ÖĞRENCİ İŞLERİ
Assoc. Prof. Dr. Bahadır UĞURLU  (Başkan)
Res. Assist. Hayriye PEHLİVAN
Res. Assist. Nagihan TÜRKOĞLU

SINAV GÖZETMENLİK LİSTESİ HAZIRLAMA

Res. Assist. Enes TUNCA

SATINALMA

Prof. Dr. Barış BARLAS  (Başkan)
Fakülte Sekreteri Elife YAZICI
Satınalma Memuru Turgut GÜMÜŞ

MUAYENE

Assoc. Prof. Dr. Uğur Oral ÜNAL (Başkan)
Assist. Prof. Dr. Burak KARACIK
Assist. Prof. Dr. Serdar Aytekin KÖROĞLU

AFET YÖNETİMİ VE EMNİYET
Prof.Dr.İ.H.HELVACIOĞLU(Bşk)
Assoc. Prof. Dr. Nazan AKMAN PEK
Res. Assist. Gürbüz BİLİCİ
Res. Assist. İsmail KAHRAMAN
Res. Assist. A. İlyas YILMAZ
Res. Assist. Koray ŞAHİN
Res. Assist. Sertaç BULUT

ARŞİV
Assist. Prof. Dr. Ş.  Nur ERTÜRK BOZKURTOĞLU    (Başkan)
Fakülte Sek. Elife YAZICI
Bilg.İşlt.Aytekin PEDÜK

DEMİRBAŞ

Taşınır Kontrol Yetkilisi - Assoc. Prof. Dr. Bahadır UĞURLU
Fakülte Sekreteri - Elife YAZICI
Taşınır Kayıt Yetkilisi - Mehpare KELEŞ

KONUT
Prof.Dr. Abdi KÜKNER (Başkan)
Assoc. Prof. Dr. Bahadır UĞURLU

KARİYER OFİSİ ve MEZUNLARLA İLİŞKİLER
Prof. Dr. Barış BARLAS  (Başkan)
Assoc. Prof. Dr. Gökhan Tansel TAYYAR
Res. Assist. Burçin ATEŞ

FAKÜLTE İNTERNET SİTESİ

Assoc. Prof. Dr. Erdem Üçer (Başkan)
Assist. Prof. Dr. Serdar Aytekin KÖROĞLU
Res. Assist. Mehmet Ozan ŞERİFOĞLU                                                      

ERASMUS KOMISYONU

Assoc. Prof. Dr. Bahadır UĞURLU (Başkan)
Assoc. Prof. Dr. Devrim Bülent DANIŞMAN
Assist. Prof. Dr. Bilge TUTAK

BÖLÜM ABET EĞİTİM KOMİSYONLARI GİGMM
Prof. Dr. Ömer GÖREN (Başkan)
Prof. Dr. Metin TAYLAN
Prof. Dr. Osman Azmi ÖZSOYSAL
Prof. Dr. Emin KORKUT

BÖLÜM ABET EĞİTİM KOMİSYONLARI GDTM

Prof. Dr. Hakan AKYILDIZ (Başkan)
Prof. Dr. İsmail Hakkı HELVACIOĞLU
Prof. Dr. Abdi KÜKNER  
Prof. Dr. Fatma YONSEL

ERASMUS KOORDINATORLERI

Prof. Dr. Şakir BAL (Y.Lisans) (GİGMM)
Assoc. Prof. Dr. Devrim Bülent DANIŞMAN  (Lisans) (GİGMM)
Assist. Prof. Dr. Burak KARACIK    (Y.Lisans) (GDTM)
Assist. Prof. Dr. Dr. Bilge TUTAK  (Lisans) (GDTM)

KALİTE ve AKREDİTASYON GİGMM

Prof. Dr. Emin KORKUT (Başkan)
Prof. Dr. Osman Azmi ÖZSOYSAL
Assoc. Prof. Dr. Erdem ÜÇER
Res. Assist. İsmail KAHRAMAN
Res. Assist. Çağrı AYDIN
Res. Assist. Cihad ÇELİK

KALİTE ve AKREDİTASYON GDTM

Prof. Dr. İsmail Hakkı HELVACIOĞLU (Başkan)
Assoc. Prof. Dr. Nazan AKMAN PEK (Koordinatör)
Assist. Prof. Dr. Bilge TUTAK
Assist. Prof. Dr. Burak KARACIK
Assist. Prof. Dr. Sevil Deniz YAKAN DÜNDAR
Müh. Dr. Burcu ERBAŞ
Res. Assist. Gökhan BUDAK
Res. Assist. Nagihan TÜRKOĞLU
Res. Assist. Ahmet İlyas YILMAZ
Res. Assist. Atilla YILMAZ
Res. Assist. Gürbüz BİLİCİ
Res. Assist. İbrahim Tuğrul ARDIÇ

SPOR VE ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Prof. Dr. Hakan AKYILDIZ (Başkan)
Assist. Prof. Dr. Burak KARACIK
Res. Assist. Dr. İsmail YALÇIN
Res. Assist. Atilla YILMAZ
Eng. M.Sc. Münir Cansın ÖZDEN

SEKTÖR VE MESLEK ODALARI İLE İLİŞKİLER
Prof. Dr. Metin TAYLAN (Başkan)
Prof. Dr. Selma ERGİN
Prof. Dr. Ali Can TAKİNACI
Prof. Dr. Barış BARLAS
Assoc. Prof. Dr. Gökhan Tansel TAYYAR
Res. Assist. Koray ŞAHİN

İNTİBAK VE YATAY GEÇİŞ
Prof. Dr. Emin KORKUT
Prof. Dr. Fatma YONSEL
Assoc. Prof. Dr. Bahadır UĞURLU

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AB İLE BAĞLANTILAR

Prof. Dr. Selma ERGİN
Prof. Dr. Oya OKAY
Prof. Dr. Fatma YONSEL
Assist. Prof. Dr. Burak KARACIK

LABORATUVARLARDAN SORUMLU KOORDİNATÖR ÖĞRETİM ÜYESİ

Prof. Dr. Selma ERGİN

ACİL DURUM PLANLAMA ve ATIK YÖNETİMİ KOMİSYONU (GİGMM)

Prof. Dr. Selma ERGİN (Başkan)
Assist. Prof. Dr. Yalçın ÜNSAN
Prof. Dr. Alican TAKİNACI                     

ACİL DURUM PLANLAMA ve ATIK YÖNETİMİ KOMİSYONU (GDTM)
Prof. Dr. Oya OKAY (Başkan)
Prof. Dr. Fatma YONSEL
Assist. Prof. Dr. Burak KARACIK


BİRİM KALİTE KOMİSYONU

Prof. Dr. Ahmet ERGİN (Dekan)
Assoc. Prof. Dr. Erdem ÜÇER (Dekan Yrd.)
Elife YAZICI (Fakülte Sekreteri)
Prof. Dr. Barış BARLAS (GİGMM Böl.Bşk.Yrd.)
Assist. Prof. Dr. Deniz BAYRAKTAR BURAL (GDTM Böl.Bşk.Yrd.)
Res. Assist. Burçin ATEŞ (Fakülte Araş.Gör.Temsilcisi)
Assist. Prof. Dr. Yalçın ÜNSAN (Gemi Mukavemeti Lab.Temsilcisi)
Assist. Prof. Dr. Yalçın ÜNSAN (Gemi İnş.Ölçme Tek.Lab.Temsilcisi)
Assist. Prof. Dr. Yalçın ÜNSAN (Elektroteknik Lab.Temsilcisi)
Assist. Prof. Dr. Ceren BİLGİN GÜNEY (İlham Artüz Deniz Tek. Ve Oşinog.Lab.Temsilcisi)
Arş. Gör. Halil SARAÇOĞLU (Kontrol Teknolojileri Geliş.Lab.Temsilcisi)
Res. Assist.. Gürbüz BİLİCİ (Hesaplamalı Gemi Hid.Lab.Temsilcisi)
Res. Assist. Atilla YILMAZ (Ekotoksikoloji Arş.Eğit.Lab.Temsilcisi)
Res. Assist. Deniz ÖZTÜRK (Ata Nutku Gemi Model Deney Lab.Temsilcisi)
Res. Assist. Murat DURMAZ (Gemi Emisyonları Lab.Temsilcisi)
Res. Assist. Akile Neşe HALİLBEŞE (Bilgisayar Destekli Gemi Dizayn Lab.Temsilcisi)

BİRİM ve ALT BİRİM RİSK KOORDİNATÖRLERİ
Prof. Dr. Ahmet ERGİN (Dekan)
Assoc. Prof. Dr. Erdem ÜÇER (Dekan Yrd.) (Birim Risk Koordinatörü)

Assoc. Prof. Dr. Nazan AKMAN PEK (GDTM Böl.Alt Birim Risk Koordinatörü)
Assist. Prof. Dr. Yalçın ÜNSAN (GİGMM Böl. Alt Birim Risk Koordinatörü)
Elife YAZICI (Fakülte Sekreteri) (İdari İşler Alt Birim Risk Koordinatörü)

FAKÜLTE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİSYONU
Prof. Dr. Ahmet ERGİN (Dekan)
Assoc. Prof. Dr. Erdem ÜÇER (Dekan Yrd.)
Elife YAZICI (Fakülte Sekreteri)
Müh. Cahit YILDIZ (İdare Amiri)
Prof. Dr. Barış BARLAS (GİGMM Böl.Bşk.Yrd.)
Assist. Prof. Dr.  Ceren BİLGİN GÜNEY (GDTM Böl.Bşk.Yrd ile İlham Artüz Deniz Tek. Ve Oşinog.Lab.Temsilcisi)
Assist. Prof. Dr. Sevil Deniz YAKAN DÜNDAR (Ekotoksikoloji Lab.Temsilcisi)
Assoc. Prof. Dr. Devrim Bülent DANIŞMAN (Bilgisayar Destekli Gemi Dizayn Lab.Temsilcisi)
Assist. Prof. Dr. Yalçın ÜNSAN (Gemi Mukavemeti, Gemi İnş.Ölçme Tek., Elektroteknik Lab. Temsilcisi)
Res. Assist. Halil SARAÇOĞLU (Kontrol Teknolojileri Geliş.Lab.Temsilcisi)
Res. Assist. Gürbüz BİLİCİ (Hesaplamalı Gemi Hid.Lab.Temsilcisi)
Res. Assist. Cihad DELEN (Ata Nutku Gemi Model Deney Lab.Temsilcisi)
Res. Assist. Murat DURMAZ (Gemi Emisyonları Lab.Temsilcisi)

AR-GE EKİPLERİ

Fakülte Ar-Ge Ekibi
Prof. Dr. Ahmet ERGİN (Dekan)
Assist. Prof. Dr. Adnan KEFAL (Ar-Ge’den Sorumlu Dekan Yrd.)
Prof. Dr. Selma ERGİN

GİGMM Bölümü Ar-Ge Ekibi
Prof. Dr. Emin KORKUT (Bölüm Bşk.)
Assoc. Prof. Dr. Uğur Oral ÜNAL (Ar-Ge’den Sorumlu Bölüm Bşk.Yrd.)
Assist. Prof. Dr. Adnan KEFAL

GDTM Bölümü Ar-Ge Ekibi
Prof. Dr. Fatma YONSEL (Bölüm Bşk.)
Assist. Prof. Dr. Ceren BİLGİN GÜNEY (Ar-Ge’den Sorumlu Bölüm Bşk.Yrd.)
Assoc. Prof. Dr. Ömer Kemal KINACI